Hvem er vi?

"for Ukraina" ble startet som en ren impulshandling to døgn etter at Russland startet sitt meningsløse angrep på en stat og et folk som ikke har gjort annet enn å søke fred, frihet og demokrati.


3 timer etter et facebook-innlegg hvor vi ba om mat, tepper og klær hadde vi fylt over 200 m2 gitt av giverglade innbyggere fra i hovedsak Averøy og Kristiansund.


Samme kveld ble flere personbiler som skulle dra ned til grenseområdene for å hente folk som var på flukt ut fra Ukraina fylt, og noen dager senere ble mye sendt med lastebil nedover.


Få dager etter at angrepene startet hadde vi etablert et nettverk av personer i Ukraina, og vi så raskt at det største behovet for hjelp ville være blandt alle de som av forskjellige årsaker ikke ville forlate landet.


Natalia er Ukrainsk, og har bodd i Norge siden 2013. Hun er utdannet grafisk designer, og som de fleste andre som vokste opp i Sovjet måtte hun lære seg i noe innenfor musikk og kultur. Hennes valg ble fiolin og piano.

Hennes far har i mange år organisert innsamlinger og hjelp for fattige og foreldreløse barn, og Natalia har brukt mye tid til å hjelpe, og har også undervist barn i sang og musikk. Siden hun flyttet til Norge har vi også kjørt ned til Ukraina flere ganger med hjelpesendinger.


Jan Steinar har 30 års erfaring fra politikken. Hans politiske interesse ble for alvor vekket  i forsvaret i 1991 med oppløsningen av Sovjetunionen. 

I 1997 fikk han som ung politiker reise til NATO's hovedkvarter (SHAPE) i Brussel i forbindelse med diskusjonen om alliansens utvidelse til Polen, Tsjekkia og Ungarn. 


Fra 2017 ble han som Stortingsrepresentant med i de parlamentariske venneforeningene for Ukraina, Georgia og Polen. Med dette fikk han også en betydelig innsikt i disse landenes interesser og utfordringer gjennom sine mange møter på parlamentarisk og diplomatisk nivå. 


I dag er en stor del av dette nettverket involvert i arbeidet for å hjelpe Ukraina og dets innbyggere.